พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
  • รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ 31 recent views

    รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เช่น Codex, IPPC, OIE, ASEAN, APPPC...
    มกอช. 2 กุมภาพันธ์ 2566
  • ข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า 50 recent views

    ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
    มกอช. 15 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).