พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: มาตรฐานสินค้าเกษตร

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร 6 recent views

    มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
    มกอช. 15 มิถุนายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).